Eleccions al Parlament alemany 2021: les dones s’hi oposen

Un home ocupa un escany al Parlament alemany que no li correspon

El membre del Partit dels Verds alemany Markus Ganserer va ser elegit per al Bundestag (el Parlament a Berlin) com a Markus (Tessa) Ganserer a les eleccions del 26 de setembre de 2021. Ganserer afirma que és una doma i es fa dir amb el nom de Tessa. Ganserer, tanmateix, no només és un home físicament, sino també pel que fa al seu estatus personal. Malgrat això, va poder presentar-se a la llista electoral del Partit dels Verds de Baviera en un lloc que hauria d’haver ocupat una dona segons l’estatut de la dona intern del partit. Ara, Ganserer consta al parlament alemany com a diputada.

Com va poder ocórrer una cosa així?

Això ha estat possible perquè l’estatut de la dona dels Verds alemanys permet que cada membre del partit es pugui definir com a dona simplement a través de la seva paraula. D’aquesta manera, el partit estableix l’eligibilitat dels homes per als llocs de les llistes reservats per a dones. Així va ser com Markus Ganserer es va assegurar l’entrada al Bundestag sense haver de canviar el seu registre de sexe en virtut de la llei d’estatut personal alemanya, regulada per la Llei sobre transexualitat (TSG en alemany).

Evidentment, els Verds són lliures d’establir una norma estatuària de tal mena per al seu partit. Tanmateix, adoptar aquesta clàusula interna també per a la designació de candidates i candidats a unes eleccions al Bundestag viola els principis democràctics vigents i els principis de procediment que, segons el Tribunal Constitucional Federal alemany, són la base d’un procés electoral democràtic (Tribunal Constitucional alemany, BVerfG, 2 BvC 2/91). Sense la nominació de Markus Ganserer en aquell lloc de la llista de dones que ara ocupa ell, avui en dia una dona hauria estat elegida per al Bundestag.

Per això, nombrosos partidaris de la iniciativa Geschlecht-zaehlt.de (el sexe compta) han presentat una objecció contra la validesa de l’elecció de Markus Ganserer al Bundestag alemany.

Nom masculí a la papereta de vot, i tanmateix consta com a dona

Markus Ganserer, enginyer forestal de Núremberg, es va presentar a la llista de Baviera dels Verbs per a les eleccions al Bundestag de 2021 al lloc número 13, un lloc de la llista reservat per a les dones. Markus Ganserer és, com hem dit, un home pel que fa al seu estat civil i també físicament, i no vol canviar aquest estat segons la llei actual, com ha manifestatell mateix per exemple, aquí, Der Spiegel, entre altres.

Malgrat tot, abans de les eleccions al Bundestag, el Comitè Electoral de l’Estat de Baviera havia dictaminat que Markus Ganserer no podia presentar-se només amb el primer nom que s’havia donat a ell mateix, Tessa. Només li va ser permès presentar-se a les eleccions amb el nom de Markus (Tessa) Ganserer, el que és pertinent segons la llei del registre civil.

Per a moltes persones, això va fer que pensessin que Ganserer s’hauria d’haver presentat com l’home que és. Però ni de bon tros: les autoritats electorals i les oficines d’estadístiques a nivell federal inscriuen Markus Ganserer com a dona, i volen continuar fent-ho. Per què? Perquè segons la Llei Electoral Federal, de l’any 1956 i malgrat que hi ha hagut moltes modificacions, el sexe es dedueix a partir dels noms de pila fins avui en dia, perquè mai ningú es podia haver imaginat un cas semblant fins ara. Es tracta d’un buit legal per motius històrics, ja que mai abans un candidat havia afirmat simplement ser del sexe diferent del que va néixer.

L’abús de la quota femenina per part dels Verds vulnera els principis electorals

L’estatut de la dona del Partit dels Verds diu:

«La participació igualitària de les dones en política és un objectiu polític de Bündnis 90/Die Grünen (Els Verds). La quota mínima de càrrecs i mandats és un dels mitjants per aconseguir aquest objectiu. El terme „dona“ engloba totes les persones que es defineixin d’aquesta manera.
(Preàmbul)
Com a mínim la meitat dels membres de tots els comités de  Bündnis 90/Die Grünen (els Verds) i dels comités que siguin anomenats per  90/Die Grünen han de ser dones, reservant-se els llocs senars per a les dones en les llistes tancades o propostes electorals (quota mínima)».

Tot i que en la legislació alemanya l’autodeterminació del propi sexe no és possible, en el seu partit els Verds poden permetre que un home consti com a «dona». Tanmateix, en designar candidates i candidats per a unes eleccions al Bundestag, aquesta norma i les seves conseqüències contradiuen el principi de la democràcia i viola els principis electorals segons l’article 38 (1) frase 1 de la Llei Fonamental alemanya (Grundgesetz). Si els Verds no haguessin permès que Markus Ganserer es presentés com a dona, una dona hauria obtingut el seu lloc a la lista.

Les autoritats electorals accepten el que els partits els presenten

El Comissari Electoral Federal y les Oficines d’Estadística dels Estats federals accepten la informació que els presenten els partits sobre les candidates i els candidats de les seves llistes de l’Estat federal. Per a les estadístiques representatives, s’utilitza el nom de pila de la persona per deduir el seu sexe.

Segons l’article 39 pàrr. 1 n. 2 del Codi Electoral Federal, la indicació del nom de pila d’un candidat es basa en l’autodeclaració del propi candidat entregada a la persona de confiança del partit responsable (article 22 de la Llei Electoral Federal). En presentar les seves llistes a l’autoritat electoral, els partits, a més a més, han d’afegir-hi la informació de l’oficina del registre local. Aquest document certifica,entre altres coses, els noms oficials de la persona.

En el cas de Markus Ganserer, la discrepància entre el nom de pila que van donar els Verds i el document oficial va fer que el Comité Electoral de l’Estat de Baviera hi intervingués i que ordenés que calia posar el nom de pila «Markus» i afegir «Tessa» entre parèntesis.

L’Oficina Estatal d’Estadística de Baviera va informar del següent després d’una consulta:

«Per principi, la llei electoral no reconeix cap distinció entre els sexes. Markus (Tessa) Ganserer consta aquí, d’acord amb la pròpia imatge, amb el sexe femení en les futures publicacions estadístiques».

El Bundestag accepta l’autodefinició de sexe del Partit Verd sense cap base legal

El Bundestag, per la seva banda, incorpora les dades del registre dels candidats electorals. L’administració del Bundestag expedeix targetes de diputat, que també inclouen certs drets especials per als diputats, sobre la base d’una autodeclaració dels diputats. L’administració del Bundestag va declarar això després d’una consulta per la nostra part:

«Desde fa molts anys, l’ús dels noms dels disputats en els documents parlamentaris, les llistes i les targetes d’identificació dels diputats es basa en gran part en els desitjos personals dels diputats. Immediatament després de les eleccions al Bundestag, l’administració del Bundestag elabora una llista amb els noms dels nous diputats escollits basant-se en la llista de candidats del Comissari Federal d’Eleccions. Per norma general, alguns diputats presenten llavors sol·licituds de canvis, que també se solen acceptar.
En el cas de la Sra. Ganserer, no va ser necessari fer cap canvi perquè la llista dels candidats electorals que es basava en les dades de registre de les autoritats municipals ja contenia dos noms de pila. Dels dos, ara només es fa servir el nom de Tessa al Bundestag alemany segons els desitjos de la diputada».

El comitè electoral de l’Estat de Baviera, que va decidir que Ganserer d’havia de presentar amb el nom de pila «Markus (Tessa)», no hauria actuat, per tant, d’acord amb la llei, perquè el nom de pila Tessa, del que es dedueix el sexe del candidat, no podia constar en les dades oficials de registre de Markus Ganserer.  

Aquesta pràctica més que qüestionable i que no s’ajusta a la llei, ha arribat ara al Bundestag alemany, iniciada i promoguda activament pel Bündnis 90/Die Grünen, els Verdes alemanys.

L’estratègia dels Verds: establir precedents sense cap base legal

Els Verds persegueixen l’estratègia d’introduir de facto l’autodefinició de sexe tot i que no existeix cap base legal per fer-ho. La possibilitat d’autodefinir el propi sexe és la qüestió central d’una «llei d’autodeterminació» que ja va ser rebutjada pel Bundestag el maig de 2021. Els Verds i els liberals (FDP) havien presentat els projectes de llei.

La situació legal vigent és que el sexe legal només pot canviar-se segons la Llei sobre transexualitat (TSG). Segons la seva declaració als mitjans de comunicació, això és exactament el que Markus Ganserer no vol fer.

Els Verds i Markus Ganserer es salten així la llei, i el Bundestag tolera aquesta prevaricació i la manté, registrant Markus Ganserer com a diputat femení.

L’estratègia dels Verds de fer que un home es presenti com a dona i que entri al parlament aprofitant un forat en la llei electoral degut a la història té un altre objectiu. Cal acostumar la població i els mitjants de comunicació perquè es redefineixi la categoria del sexe en el nostre ordenament jurídic: ser dona o ser home ja no s’ha de basar en característiques físiques i biològiques objectivament determinables sino en una «identitat de gènere» o «identitat de sexe» basat en un sentiment subjectiu que s’alimenta per estereotips i clixés sobre els dos sexes.

Totes les estadístiques sobre el percentatge de dones al Bundestag són falses i continuen sent-ho

Tot i que, segons la decisió del Comitè Electoral de l’Estat de Baviera, Markus Ganserer només va poder presentar-se a les eleccions afegint el seu nom de pila vàlid legalment, les autoritats electorals federals i estatals l’inclouen a les seves estadístiques amb el sexe femení. Segons la informació de l’Oficina Estatal d’Estadística de Baviera, Markus (Tessa) Ganserer continuarà constant com a dona en totes les estadístiques:

«… també es publiquen estadístiques per separat sobre els resultats de les eleccions al Bundestag de 2021 a Baviera, en les que s’enumeren els diputats bàvars, en particular, segons el sexes. En aquest sentit, fem referència en particular a la següent publicació sobre les eleccions al Bundesta de 2017: https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/
veroffentlichungen/statische_berichte/b7144c_201751_25324.pdf.
La publicació del corresponent informe sobre BTW 2021 (eleccions al parlament alemany), en el que Markus (Tessa) Ganserer constarà com a dona, tindrà lloc d’aquí uns mesos. A més a més, oferim informació en la nostra publicació „Les dones en les estadístiques electorals“. (https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/
publications/statistical_reports/b7000c_202051.pdf).
Així mateix, volem cridar la seva atenció sobre una recent publicació del Comissari Federal d’Eleccions en la que es registra Markus (Tessa) Ganserer com a dona:
https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/a15985ef-8772-48ca-8a72-f518bf6bca81
/btw21_sonderheft.pdf»

Amb la seva pràctica, les autoritats electorals a nivell federal i estatal es contradiuen: per una banda, destaquen que la llei electoral no distingeix entre els sexes. Per l’altra banda, un candidat masculí consta com a dona només pel seu nom de pila que s’ha donat ell mateix i que no és legalment vàlid.

D’aquesta manera, el Comissari Electoral Federal i totes les oficines d’estadística participen en la falsificació dels resultats electorals i de les estadístiques sobre el percentatge de dones al Bundestag.

Las mujeres s’hi oposen

Les accions dels Verds equivalen a un frau electoral. El mandat de Markus Ganserer al Bundestag ha de ser retirat ja que se li va preservar sota falsos pretextos.

Les actuacions dels Bundestag són indignes d’un parlament legitimat democràticament i perjudiquen greument la confiança de la societat en l’Estat de Dret. D’aquesta manera, tots els esforços per augmentar el percentatge de dones als òrgans polítics són portats a l’absurd al més alt nivell. Això contradiu el mandat de l’Estat segons l’article 3 de la Llei Fonamental de promoure la igualtat entre les dones i els homes.

Nombroses dones han interposat un recurs d’objeció davant la Comissió de Control Electoral del Bundestag alemany, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei de Control Electoral, contra l’elecció al Bundestag del 26 de setembre de 2021 a l’Estat Lliure de Baviera tant bon punt es va comprovar que Markus Ganserer va ser elegit amb la proposta electoral de Bündnis 90/Die Grünen (Els Verds) al lloc de la llista número 13.

El març de 2023, el Bundestag va rebutjar l’objecció electoral d’acord amb la recomanació del comitè de revisió electoral.

Demanda davant el Tribunal Constitucional Federal

Les dones van presentar una querella d’auditoria electoral davant el Tribunal Constitucional Federal contra aquesta decisió el maig de 2023.

Queda pendent un veredicte.

Español | English | Français | Deutsch

Sobre la initiativa