Sobre la iniciativa

Què és?

Geschlecht-zaehlt.de (el sexe compta) és una iniciativa que lluita activament per què el «sexe» segueixi comptant i tenint el mateix  significat actual. La iniciativa defensa que la categoria jurídica del sexe continui basant-se en les característiques físico-biològiques de distingeixen allò que és «femení» del que és «masculí».

Qui?

La iniciativa Geschlecht-zaehlt.de la van fundar feministes que centren el seu feminisme en les dones. Els companys i les companyes de la campanya, i les partidàries i els partidaris de la iniciativa són dones i homes de la política, la ciència, la medicina, l’educació, l’economia, la justícia i el treball asistencial. La iniciativa funciona de manera independent, basada en fets i finalitats no comercials.

Per què?

El motiu de la creació de la iniciativa és la «llei d’autodeterminació de sexe» anunciada en l’acord de la coalició alemanya que porta per nom «coalició semàfor» (pàg. 119). Amb aquesta llei, el nou govern alemany vol satisfer les exigències del lobby dels drets dels transexuals. Amb aquesta nova llei es pretén substitur la Llei sobre transexualitat que fins ara regula el canvi de la inscripció del sexe en el registre civil i que exigeix un procediment amb dictàmens d’experts i mesures espefíciques per fer-ho.

Per altra banda, la Llei d’autodeterminació prevista establiria que qui hagi de ser considerat legalment com a home o com a dona ja no calgui determinar-se sobre la base de les característiques físico-biològiques del sexe, sino que s’ha de basar en el sentiment subjectiu de quin sexe o identitat de gènere senti que pertany una persona. És a dir, a quin rol sexual construit socialment (gènere) creu la persona que pertany. La persona declara aquest «estat emocional» al registre civil i obté així el canvi legal immediat de la seva inscripció de sexe al registre civil. Un home es convertiria així en «dona» i a l’inrevés. Com que els estats emocionals poden canviar al llarg de la vida, el registre del canvi de sexe podria fer-se repetidament. Com a base jurídica per tot això, està previst tornar a definir la categoria de «sexe» i canviar-la per la de «identitat de gènere».

La llei d’autodeterminació supondria, per tant, un canvi de paradigma pel sistema jurídic alemany i no només afectaria els transexuals i les persones transgènere, com es pretén ocultar, sino a tots els ciutadans. Es convertiria en el punt de referència per a totes les altres lleis per a les que el sexe és relevant. Tot el dret familiar i social, així com el dret laboral, entre altres, es veuria afectat.

La manera com aquesta llei influiria especialment les estadístiques que es basen en el sexe ja es pot veure en el cas del membre del partit dels Verds al Bundestag (el Parlament alemany) Markus (Tessa) Ganserer. Els Verds van permetre que entrés al Bundestag col∙locant-lo en un lloc segur de la llista de Baviera com a una autodefinida «dona», de nom «Tessa», mitjançant l’estatut de la dona intern del partit. En les estadístiques representatives del Bundestag, Ganserer, un home pel que fa al seu estatus personal, ara està registrat com a dona. Nombroses dones han presentat una objeció al Bundestag contra l’actuació dels Verds i l’elecció de Ganserer.

Geschlecht-zaehlt.de s’oposa fermament als plans del nou govern alemany (la coalició semàfor). Tot el que la segona onada del moviment feminista ha assolit i les descobertes en investigació sobre la dona en totes les disciplines científiques no poden sera anul∙lats per una interpretació queer del feminisme i la política. Els drets específics que les dones i les nenes no són un privilegi, sino que s’ha lluitat molt per aconseguir-los. Es tracta, entre altres coses, d’espais separats (lliures) que ofereixen a les dones i a les nenes protecció contra la dominació i la violència masculines i als que no hi han d’accedir els homes que es consideren dones.

La iniciativa es compromet a garantir els drets de protecció i llibertatde les dones i les nenes, establerts en al Convenció de la ONU sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminación contra la Dona (CETDFM/CEDAW).

Geschlecht-zaehlt.de vol motivar i recolzar les dones perquè defensin activament els seus drets i, en particular, perquè exerceixin el seu dret fonamental a la llibertat d’expressió també en la qüestió del sexe. Per aquest motiu Geschlecht-zaehlt.de vol proporcionar gradualment informació que es basi en fets sobre aquest assumpte. La iniciativa vol animar a les dones (i als homes) a defensar-se de les difamacions i amenaces que l’experiència ha demostrat que es produeixen tant bon punt es plantegen les conseqüències negatives del concepte queer sobre la identitat de sexe o de gènere.

Català | Français | English | Deutsch

Elecciones al Bundestag alemán 2021: las mujeres objetan